Z nami możesz więcej

Ilość: 0

Wartość: 0 PLN

Płatności

1.Najemca może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi i towary:

Płatności BLIK, karta płatnicza,przelew elektroniczny, realizowane poprzez zewnętrzny system płatności Imoje  Obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

2.Kaucja zwrotna płatna gotówką przed odbiorem zamówionego sprzętu. Za dodatkową opłatą 1,4 procenta od wartości kaucji możliwa wpłata kaucji kartą płatniczą w siedzibie firmy Baza Sprzętu poprzez terminal płatniczy.

Dla klienta

BAZA SPRZĘTU Edyta Ostatkiewicz, ul. Okrężna 47, 27-415, Janik, NIP: 6611637623, REGON: 386469309. Firma zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Kunowie. Rejest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej nadzorowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Metody płatności bazasprzetu.pl - Visa Mastercard