Z nami możesz więcej

Ilość: 0

Wartość: 0 PLN

Reklamacje

Reklamacje dodyczące problemów z wynajmowanym sprzętem, samochodem,itp, należy bezwłocznie zgłaszać pod numerem tel:+48664664675

Konsument ma prawo zgłaszać reklamacje pisemnie pod adresem Baza Sprzętu ul Okrężna 47 Janik 27-415 .

Bądź e-mailowo pod adresem : kontakt@bazasprzetu.pl również po zakończeniu umowy najmu.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie ile czasu ma przedsiębiorca na ustosunkowanie się do reklamacji.

W związku z tym przyjmuje się ogólny termin 30 dni.

Dla klienta

BAZA SPRZĘTU Edyta Ostatkiewicz, ul. Okrężna 47, 27-415, Janik, NIP: 6611637623, REGON: 386469309. Firma zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Kunowie. Rejest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej nadzorowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Metody płatności bazasprzetu.pl - Visa Mastercard