Z nami możesz więcej

Ilość: 0

Wartość: 0 PLN

Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Najemca ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni,od daty zawarcia umowy.

2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy koszty opłat związane z płatnościami on-line ponosi Najemca.

Zwrot sprzętu.

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony.

2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony oraz z uzupełnionym poziomem paliwa do stanu z przed wynajmu.

3. Zwrot sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dla klienta

BAZA SPRZĘTU Edyta Ostatkiewicz, ul. Okrężna 47, 27-415, Janik, NIP: 6611637623, REGON: 386469309. Firma zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Kunowie. Rejest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej nadzorowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Metody płatności bazasprzetu.pl - Visa Mastercard